Skład Zarządu
SM "Knurowianka"
w Knurowie

Ewa STASIOWSKA

Prezes Zarządu

Ewa DUSZA

Zastępca Prezesa Zarządu

Sabina JAŁOWIECKA

Czlonek Zarzadu