Regulamin użytkowania parkingów zarządzanych przez Spóldzielnię Mieszkaniową „Knurowianka” w Knurowie

Plik w formacie PDF
Plik w formacie MS Word 2003 [DOC]

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Czlonków Spóldzielni Mieszkaniowej „Knurowianka” w Knurowie

Plik w formacie PDF
Plik w formacie MS Word 2003 [DOC]

Regulamin konkursu na kompozycję balkonową i ogródek miedzyblokowy

Plik w formacie PDF
Plik w formacie MS Word 2003 [DOC]

Regulamin pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka” w Knurowie

Plik w formacie PDF
Plik w formacie MS Word 2003 [DOC]

Regulamin remontów oraz rozdziału obowiązków remontów między Spółdzielnią a mieszkańcami i użytkownikami w zakresie napraw i remontów budynków

Plik w formacie PDF
Plik w formacie MS Word 2003 [DOC]

Regulamin remontów oraz rozdziału obowiązków remontów między Spółdzielnią a mieszkańcami i użytkownikami w zakresie napraw i remontów budynków

Plik w formacie PDF
Plik w formacie MS Word 2003 [DOC]

Regulamin kalkulacji i rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielczymi i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Knurowianka" w Knurowie

Plik w formacie PDF


Uchwała Nr 5/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Knurowianka" Z dnia 25.04.2016r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu kalkulacji i rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielczymi i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Knurowianka" w Knurowie.

Plik w formacie PDF
Plik w formacie MS Word 2003 [DOC]

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej "Knurowianka" w Knurowie i dokonywania rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali

Plik w formacie PDF
Plik w formacie Open Office [ODT]

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Knurowianka"

Plik w formacie PDF
Plik w formacie MS Word 2003 [DOC]
Plik w formacie Open Office 2.0 [ODT]

Załącznik nr 1
do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Knurowianka"

Plik w formacie PDF
Plik w formacie MS Word 2003 [DOC]
Plik w formacie Open Office 2.0 [ODT]

Regulamin porządku domowego i współżycia mieszkańców w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej "Knurowianka"

Plik w formacie PDF
Plik w formacie MS Word 2003 [DOC]
Plik w formacie Open Office 2.0 [ODT]

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Knurowianka" w Knurowie

Plik w formacie PDF
Plik w formacie MS Word 2003 [DOC]
Plik w formacie Open Office 2.0 [ODT]

Regulamin przekazywania w najem części nieruchomości wspólnej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Knurowianka" w Knurowie

Plik w formacie PDF
Plik w formacie MS Word 2003 [DOC]
Plik w formacie Open Office 2.0 [ODT]