Skład Rady Nadzorczej
SM "Knurowianka"
w Knurowie

Jan KOPEĆ

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zdzisław BAZYLÓW

członek Rady Nadzorczej
oraz członek Komisji Rewizyjnej

Marian GRUSZKA

członek Rady Nadzorczej
oraz Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Społecznej

Krzysztof JACHYMSKI

członek Rady Nadzorczej
oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zbigniew KOPISZKA

członek Rady Nadzorczej
oraz Z-ca Przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Społeczej

Grzegorz ZARYCHTA

sekretarz Rady Nadzorczej
oraz członek Komisji Gospodarczo-Społecznej