Ogłoszenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Knurowianka"

Dyżury członków Rady Nadzorczej

Mieszkańców informujemy, że w dniu 15.01.2018r. (poniedziałek) w godzinach od 16.00 do 16.30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka” przy ul. Gen. J. Ziętka 18c w Knurowie będzie pełnił dyżur upoważniony członek Rady Nadzorczej.