Spółdzielnia Mieszkaniowa "Knurowianka"

ul. Generała Jerzego Ziętka 18C
44-196 Knurów

tel: (032) 235 16 70
tel: 506 055 856
tel: 535 772 289
fax: (032) 235 16 80

email: knurowianka@gazeta.pl

NIP: 631-020-13-68
Regon: 000990095
KRS: 0000154448

Numery kont:

GETIN BANK S.A. O/Knurów  82 1560 1081 0000 9210 0000 1526
BANK SPÓ£DZIELCZY O/Knurów  19 8454 0001 2007 1000 0417 0001
PKO S.A. O/Knurów  80 1020 2401 0000 0602 0039 7497