Historia Spółdzielni Mieszkaniowej "Knurowianka" w Knurowie

W dniu 28 maja 1982r. na Zebraniu Założycielskim 31 członków powołało do życia Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową przy Kopalni Węgla Kamiennego "Knurów. Celem powstania Spółdzielni było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych swoich członków, będących jednocześnie pracownikami kopalni "Knurów". Terenem działania GSM była gmina Pilchowice i miasto Knurów.
Na terenie Knurowa Spółdzielnia przystosowała i realizowała budowę 83 mieszkań w dwóch budynkach wielorodzinnych przy ul. H. Sienkiewicza 29 i 31.
Równolegle na terenie gminy Pilchowice rozpoczęto realizację osiedla "Piaski", w ramach którego wybudowano i oddano do eksploatacji:
  • 55 domków jednorodzinnych,
  • infrastrukturę techniczną obsługującą osiedle, tj. wodociąg, gazociąg, kotłownię, oczyszczalnię ścieków oraz stację uzdatniania wody,
  • infrastrukturę społeczną, tj. czterooddziałowe przedszkole oraz pawilon handlowy.

Powyższe budynki, infrastrukturę społeczną i techniczną Spółdzielnia przekazała aktami notarialnymi na rzecz właścicieli.
W latach 1988 do 1991 Spółdzielnia kontynuowała budowę osiedla Foch i tak:
  • I etap na 128 mieszkań o powierzchni 6495 m2 wraz z apteką, stacja wymienników ciepła i stacją trafo. Budynki I etapu zrealizowane są przy ul. Gen. J. Ziętka 14, 16, 18 i 22.
  • II i III etap oddano do użytku 7 budynków wielorodzinnych o powierzchni 11 824 m2 wraz z infrastrukturą techniczną i społeczną.

Na Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu 26.06.1991r. została zmieniona nazwa Spółdzielni i po zarejestrowaniu w Sądzie Rejonowym w Katowicach w dniu 17.09.1991r. nazwa brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Knurowianka" w Knurowie.
Spółdzielnia jako jedna z pierwszych w województwie opomiarowała wszystkie węzły cieplne w budynkach, zamontowała wodomierze wody ciepłej i zimnej.
Kolejnymi etapami działania było zabudowanie zaworów termostatycznych, podzielników kosztów ogrzewania, automatycznych odpowietrzników i prace termomodernizacyjne.
W 1997r. zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej "Knurowianka" powiększyły się o budynek zlokalizowany przy ul. H. Sienkiewicza 40, w którym znajduje się 39 mieszkań o powierzchni 1980,0 m2 . Budynek ten został przejęty nieodpłatnie od KWK "Knurów" na podstawie ustawy z 12 października 1994r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków na rzecz gmin lub spółdzielni mieszkaniowych.

Władze Spółdzielni dążą do tego, aby w kolejnych latach Spółdzielnia Mieszkaniowa "Knurowianka" rozwijała się, jeszcze lepiej zaspokajając potrzeby mieszkaniowe swoich członków.